Czym jest HACCP?

Żywność jest towarem, jaki poddawany jest kontrolom najczęściej, gdyż nieświeża lub zanieczyszczona, może stać się źródłem zagrożenia epidemiologicznego na dużą skalę. Toteż nie ma się co dziwić, że powstały specjalne systemy służące szczegółowym kontrolom.

Krakowscy specjaliści od wdrażania HACCP

haccp krakówSkrót HACCP pochodzi z języka angielskiego i oznacza Hazard Analysis Critical Control Point, co tłumaczymy jako analizę zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. Jest to nic innego, jak postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację skali zagrożeń pod kątem wymagań zdrowotnych żywności, jak również ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu każdego z etapów produkcji i obrotu żywnością. System HACCP określa też metody eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz pozwala na ustalenie działań korygujących. Wdrożenie tego systemu jest obowiązkiem nie tylko zakładów przetwórstwa mięsnego, ale także innych podmiotów tego rodzaju. Jeżeli chcemy skorzystać z HACCP Kraków jest miastem, gdzie znajdziemy wiele firm zajmujących się wdrażaniem tych rozwiązań. Warto dodać, że ten system powstał w latach sześćdziesiątych na zamówienie NASA, które miało na celu wyprodukowanie zdrowej żywności dla kosmonautów. Ustalono wówczas, że dla uzyskania produktu o optymalnej wartości zdrowotnej należy skontrolować pełny łańcuch z uwzględnieniem środowiska pracy – począwszy od pozyskiwania surowców. Koszt wdrażania systemu HACCP zależy oczywiście od ilości oraz rodzaju żywności.

Warto wiedzieć, że na początku,  w Polsce, obowiązek wdrażania tego systemu mieli tylko producenci wód mineralnych oraz ci zajmujący się żywnością specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Ten termin był jednak tak wieloznaczny iż finalnie został zmieniony.