Do czego potrzeba charakterystyki energetycznej budynku?

Studiuje inżynierię pożarnictwa. Ostatnio miałem egzamin na przedmiocie związanym z charakterystyką energetyczną budynków i lokali. Egzamin składał się z samych pytań opisowych. Jedno z pytań na które musiałem odpowiedzieć dotyczyło tego, do czego jest potrzebne charakterystyka energetyczna budynku. Musiałem napisać co wiem na ten temat.

Szerokie zagadnienie charakterystyki energetycznej budynków

charakterystyka energetyczna budynkuSwoją wypowiedź na ten temat rozpocząłem od tego, co to jest charakterystyka energetyczna budynku. Napisałem na egzaminie, że jest to certyfikacja, która określa jakie jest zapotrzebowanie energetyczne budynku, a także jakie jest rzeczywiste zużycie energii elektrycznej w danym budynku czy lokalu. Napisałem także, że charakterystyka energetyczna budynku jest wymagana i obligatoryjna na mocy ustawy o prawie budowlanym w przypadku, gdy zamierzamy sprzedać budynek na mocy umowy kupna – sprzedaży lub spółdzielczego własnościowego prawa własności do lokalu. Charakterystyka energetyczna budynku jest wymagana także w przypadku przeznaczenia budynku na wynajem. Charakterystyka energetyczna budynku kończy się wystawieniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które jest ważne przez dziesięć lat od momentu jego wystawienia. Po tym czasie należy ponowić wykonanie charakterystyki energetycznej budynku, aby świadectwo było ważne.

Po egzaminie przyszła mi jeszcze myśl, że mogłem również dopisać, że charakterystykę energetyczną budynku może wykonać osoba, która posiada wykształcenie wyższe w kierunku charakterystyki energetycznej, lub ukończyła państwowy kurs i zdała egzamin z tego zakresu. Zagadnienie to również jest regulowane przez ustawę o prawie budowlanym. Jednakże, tego już nie mogłem dopisać, ponieważ egzamin się zakończył.

Scroll to Top