Drogi odwoławcze w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze, jest rodzajem dochodzenia roszczeń majątkowych oraz innych objętych stosownymi przepisami, które jest zdecydowanie krótsze niż klasyczne postępowanie sądowe. Niestety, w związku z tym czasem określone decyzje wydawane są zbyt pochopnie. Co więc zrobić, jeżeli sytuacja taka dotyczy nas bezpośrednio? Sposobów jest wiele.

Skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty

sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczymJak się okazuje jednym ze sposobów odwoławczych od decyzji wydanych w toku takiego postępowania jest sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zgodnie z odpowiednimi przepisami nakaz taki ma bardzo krótki termin realizacji. Rzekomy dłużnik jest zobowiązany bowiem do uregulowania roszczenia w przeciągu zaledwie dwóch tygodni, w związku z czym trzeba działać szybko. Termin wniesienia sprzeciwu również więc jest bardzo krótki. Jeżeli nie wniesiemy sprzeciwu od nakazu zapłaty w ciągu dwóch tygodni od jego doręczenia, ten sposób odwołania nie będzie już dla nas dostępny. Sprzeciw musi również posiadać odpowiednia formę. Przede wszystkim muszą w nim być podniesione wszystkie powody dla których uznaje się nakaz za bezzasadny, oraz informację czy sprzeciwiamy się całości, czy też części postanowienia (obie opcje są dla nas dostępne). Aby sprzeciw taki przyniósł odpowiednie efekty, należy zwrócić uwagę zarówno na wszelkiego rodzaju argumentacje oraz oczywiście na formę i dopełnienie stosownych terminów.

Decydując się na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w rzeczywistości możemy mieć bardzo różne powody. Jedną z postaw do wniesienia takiego sprzeciwu jest powstanie roszczenia w wyniku zawarcia umowy, w której wystąpiły dowolne klauzule przez prawo niedopuszczalne. Postaw jest wiele, w związku z czym szanse na powodzenie sprzeciwu są duże.