Efektywne retrospekcje Scrum

W niemal każdej pracy od czasu do czasu organizowane są spotkania, mające na celu omówienie dotychczasowych osiągnięć i dalszych planów działania. Nie każdy je lubi, a jednak mogą okazać się one naprawdę przydatne. W przypadku programistów pracujących z metodologią Scrum takie spotkania nazywa się retrospekcjami i przeprowadza się je cyklicznie.

Jak powinna wyglądać retrospekcja dla zespołu Scrum?

retrospekcja scrumZespół pracujący przy projekcie i korzystający w działaniu z metodologii Scrum, po każdym etapie pracy zbiera się na retrospekcji i omawia swoje osiągnięcia, a także plany na kolejne etapy. Retrospekcja Scrum powinna być zorganizowana ciekawie i wartościowo, tak aby spotkanie przyniosło wymierne efekty. Odpowiedzialność za organizację retrospekcji spoczywa na Scrum Masterze. To on jest liderem zespołu i niejako nadzoruje toczące się prace, a zatem to on musi tak zaplanować spotkanie, aby członkowie zespołu projektowego jak najwięcej z niego wynieśli. Trzeba ich zarówno zmotywować do działania, jak i zainspirować do kreatywnych rozwiązań. Funkcja Scrum Mastera jest w czasie retrospekcji bardzo ważna, ponieważ bez niego uczestnicy szybko stracą zainteresowanie i z burzy mózgów nic nie wyniknie. To jest czas na to, aby omówić to, co nam się podobało i z czego jesteśmy zadowoleni, a także zwrócić uwagę na niedociągnięcia i mankamenty, które należy niezwłocznie poprawić, aby efekt końcowy zachwycił wszystkich.

Metodologie programowania zwinnego stawiają na pracę zespołową. Takie spotkania są zatem bardzo potrzebne i wartościowe – jest bowiem czas zarówno na pochwały, jak i na konstruktywną krytykę. Relacje między członkami zespołu niewątpliwie odbijają się później na projekcie, a zatem trzeba zadbać o pozytywną atmosferę, która motywuje do działania.

Scroll to Top