Empatyczna asystentka seniora

Już od wielu lat w naszym kraju obserwuje się postępujące starzenie się społeczeństwa, które wymusza podjęcia odpowiednich działań przez rząd. Mamy bardzo dużo emerytów w porównaniu do noworodków, więc zaistniała potrzeba stworzenia nowego zawodu.

Czym się zajmują asystenci osób starszych?

asystentka osoby starszejJeszcze do niedawna jedyną osobą, która opiekowała się starszą i schorowaną osobą, była opiekunka. Obecnie powstał nowy zawód, który w pewnym sensie zastąpił poprzedni i dodał mu nieco obowiązków. Asystentka osoby starszej, to pracownik, który przede wszystkim dba o podopiecznego, pomaga mu w codziennych czynnościach czy w utrzymaniu higieny osobistej i czystości w swoim otoczeniu. Asystenci zaspokajają potrzeby emocjonalne seniorów, dbają o ich edukację, kontakt społeczny czy motywują do aktywności. Jest to jak najbardziej aktywny zawód, który nie skupia sie wyłącznie na karmieniu, myciu i podawaniu leków. Asystenci często nawiązują bliższą relację z osobami starszymi, więc bez wątpienia są istotnymi osobami w ich życiu. Osoby, które chcą w przyszłości pracować jako asystenci osób starszych, muszą skończyć studia o kierunku Asystent Osoby Starszej i Niepełnosprawnej. Muszą znać prawne podstawy pomocy społecznej, ochrony zdrowia, zatrudnienia oraz rehabilitacji niepełnosprawnych osób. Asystent ponadto musi się wykazywać empatią, wysoką inteligencją emocjonalną i społeczną, cierpliwością i wrażliwością. Jest to zawód, który wymaga sporo poświęcenia i oddania, ponieważ współpraca z seniorami bywa ciężka.

Mówi się, że praca fizyczna jest najcięższa, ale praca z ludźmi może tak samo męczyć jak wysiłek fizyczny. Nie każdy się nadaje na asystenta osoby starszej, dlatego tylko wybrani mogą uzyskać taki tytuł po skończonych studiach. Asystent najczęściej pracuje w domu podopiecznego.

Scroll to Top