Fachowa instalacja kamer monitoringu

W naszym obiekcie miał działać internetowy system monitorowania wizyjnego. Nie mamy bowiem miejsca, by ustanowić serwerownię i stanowisko dla operatorów systemu, dlatego poszliśmy na przysłowiową łatwiznę, i zleciliśmy monitorowanie zewnętrznej firmie ochrony, obsługującej dużą centralę monitorowania.

Montaż nowoczesnego systemu monitorowania wizyjnego

instalacja kamer ipNajwiększym problemem było stworzenie planu monitorowania obiektu i zamontowanie urządzeń wizyjnych zgodnie z takowym. Nigdy nie zajmowaliśmy się takimi zagadnieniami, dlatego mieliśmy dość duży problem w wykonaniu planu, więc jego zaprojektowanie oddaliśmy firmie ochrony obsługującej stację. Podobnie, instalacja kamer ip miała być wykonana przez monterów firmy, zgodnie z projektem monitorowania terenu. Instalatorzy błyskawicznie uporali się z ulokowaniem urządzeń, ustawieniem ich w najbardziej optymalny sposób, nawet biorąc pod uwagę iż teren który miał być objęty nadzorem nie należy wcale do małych przestrzeni. Urządzenia zostały ulokowane w taki sposób, iż zawsze mają doskonałą widoczność na przydzielony im teren, a w zasięgu obiektywów jest jak najmniej przedmiotów, które mogłyby zasłaniać widoczność operatorowi, a tym samym uniemożliwiać mu wykonywanie pracy. Spodziewaliśmy się iż prace montażowe mogą zająć dość długi czas, aczkolwiek całość prac, oraz wszystkie testy rozruchowe zostały wykonane w zaledwie dwa dni.

Prace prowadzone były w normalnych godzinach pracy obiektu, więc były tym trudniejsze iż musiały być wykonywane w obecności pracowników obiektu, których zadania mogły często kolidować z postępem instalacji kamer. Instalatorzy nie zgłaszali jednak najmniejszego problemu, a prace zakończono bez żadnych opóźnień, czy wykrytych podczas testów nieprawidłowości.