Kolumny rektyfikacyne, działanie

Rodzaje rektyfikowanych kolumn przemysłowych, proces destylacji frakcyjnej to dwa kluczowe pojęcia, które zostaną poruszone w tym wpisie. Co to w ogóle są kolumny rektyfikacyjne? Jest to laboratoryjny sprzęt, ale również urządzenie przemysłowe. Jest to pionowa rura, w której zachodzi skomplikowany proces rektyfikacji.

Zasady działania kolumny rektyfikacyjnej

certyfikowane kolumny rektyfikacyjneZasada działania polega na umieszczeniu na dole kolumny na przykład kotła z rektyfikowaną cieczą, natomiast na górze kolumny umieszcza się głowicę , której zadaniem jest częściowe zawracanie cieczy do kolumny oraz częściowe kierowanie jej do miejsca odbioru cieczy. Kolumny działają następująco: z góry w dół spływa skraplana ciecz, natomiast z dołu w górę uchodzą opary, dzięki czemu są one w stałym kontakcie z cieczą. I większa powierzchnia owego kontaktu oparów z cieczą, tym lepiej. Rodzaje kolumn, certyfikowane kolumny rektyfikacyjne można podzielić ze względu na rodzaj konstrukcji wewnętrznej. Podział ten uwzględnia kolumny z wypełnieniem, czyli takie, które są wypełnione kształtkami, które zapewniają właśnie jak największa styczność oparów z cieczą. Istnieją również kolumny półkowe, oznacza to, że w zależności od ilości procesów umieszcza się odpowiednią ilość specjalnych półek. Półki zapewniają przepływ oparów z dołu do góry oraz cieczy z góry na dół.

Bardzo ważnymi czynnikami od, których zależy także cały proces rektyfikacji są warunki w jakich ów proces się odbywa, czyli temperatura, ciśnienie oraz stosunek cieczy zawracanej do odbieranej. Im wyższy stosunek tym lepiej, jednak uzyskanie jak najwyższego stosunku generuje spore koszty. Na zakończenie mogę jeszcze powiedzieć, abyście zawsze przy zakupie kierowali się jakością. Jakość musi być niepodważalna, dlatego decydujcie się wybierać producentów na wysokim poziomie.