Psychologiczna terapia behawioralna – na czym polega?

 

Terapia behawioralna to grupa metod psychoterapeutycznych opartych na teoriach uczenia się. Opiera się na warunkowaniu klasycznym, instrumentalnym, naśladownictwie i teorii uczenia się poznawczego. Główną techniką tej terapii jest stopniowy trening zachowania docelowego. Zobaczmy bliżej na czym to polega.

Dlaczego warto skorzystać z tej metody psychoterapii?

poradnia psychologiczna BędzinPoszczególne kroki psychologicznej terapii behawioralnej to analiza zachowania, określenie etapów edukacyjnych, nauczanie małymi krokami i przede wszystkim trenowanie nowych, pożądanych zachowań. Ta metoda obejmuje również etapy samokontroli i wygodne ćwiczenia wzmacniające. Dlatego też w razie potrzeby warto zajrzeć do miejsca, jakim jest poradnia psychologiczna Będzin to miasto, gdzie mamy doskonały punkt dla dzieci i młodzieży. W poradni psychologicznej na terapiach tego typu systematycznie wykorzystywany jest postulat wychowania, zgodnie z którym można uczyć się prawidłowego zachowania, co należy do najważniejszych procesów. Ważną metodą jest nauka naśladownictwa, a naśladuje się model albo osobę. Poradnia w pracy z dziećmi wykorzystuje bezpośrednie bodźce wzmacniające, takie jak na przykład cukierki. W poradni leczy się różne problemy pacjentów na przykład negatywne zachowania, takie jak uzależnienia. Jedną z głównych metod jest także trening głębokiego rozluźnienia mięśni czy sporządzenie listy lęków.

U psychologa na terapii behawioralnej na pierwszym etapie trzeba ustalić irracjonalne myśli, następnie dowiedzieć się o przyczynach tego całego irracjonalnego systemu przekonań i po określeniu celu następuje eliminowanie własnych lęków i słabości. Wszystkiego w końcu można się nauczyć w poradni psychologicznej w Będzinie na specjalistycznej terapii behawioralnej.