Znajdź pomoc przy rozstaniu – adwokat rozwód Warszawa

rozwód

Według statystyk, procent rozwodów nieustannie rośnie. Na rozwiązanie małżeństwa zazwyczaj stawiają osoby zamieszkujące kraje rozwinięte, takie jak Szwajcaria, Japonia czy Belgia. Wedle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakończenie związku następuje w chwili, kiedy między partnerami nastąpił całościowy oraz stały rozkład obcowania.

Aczkolwiek, decyzja o rozstaniu nie jest wykonalna, kiedy wskutek rozwiązania małżeństwa mogą cierpieć wspólne dzieci, bądź gdy rozwodu chce małżonek, który winien jest zaniechania pożycia. Wyróżnia się dwa typy rozwodów: rozwód z orzeczeniem o winie oraz bez jej orzekania. Pierwszy z nich unieważnia małżeństwo oświadczeniem o winie rozkładu małżeństwa z przyczyny jednego z małżonków – z tego względu, osoba pokrzywdzona ma sposobność uzyskania alimentów za wyrządzone krzywdy. W drugim rodzaju, winy nie ponosi żaden z partnerów i wyrzekają się oni co do siebie wszelkich roszczeń. W przypadku małżeństw, które zawarły ślub kościelny, rozwód nie jest tak łatwy, gdyż Kościół umożliwia tylko unieważnienie całego małżeństwa, i to w momencie, jeżeli nie doszło do skonsumowania małżeństwa, bądź małżeństwo ustanowione zostało w sytuacjach, które są zwane Przeszkodami małżeńskimi. Według nowych badań Głównego Urzędu Statystycznego okazuje się, że najpopularniejszym powodem zakończenia związku jest niezgodność charakterów, na dalszych miejscach znalazły się zdrada a także nadużywanie alkoholu. Chociaż ilość rozwodów w 2013 roku spadła do 64 tysięcy, to procent ten nadal jest wysoki. W przeważającej ilości przypadków, pozew o rozwód wnosi kobieta, a sam okres trwania przeciętnej sprawy o rozwód, którą powinien przeprowadzić adwokat rozwód Warszawa, wynosi niewiele ponad 3 miesiące.

Zaś osoby zastanawiające się nad zakończeniem małżeństwa mogą poradzić się pierw adwokatów lub terapeutów. Jednym z takich miejscowości jest Warszawa, gdzie procent rozwodów jest trzy razy większy, aniżeli na wsi.